Uitstoot van Mobiliteit

Welkom op Uitstoot van Mobiliteit!

Benieuwd hoeveel CO2 uw provincie of gemeente uitstoot als het gaat om mobiliteit, en hoe deze uitstoot mogelijk beperkt kan worden? Via het dashboard op deze site kunt u hierin meer inzicht krijgen.


Selecteer of zoek een gebied om bij het dashboard te komen.

Land

Provincie

RES regio

Gemeente

Achtergrond

Het verminderen van CO2-uitstoot is voor gemeenten en regio’s de komende jaren een belangrijke uitdaging. We weten dat mobiliteit een belangrijke veroorzaker is van een groot deel van de CO2-uitstoot. Maar toch blijkt mobiliteit en CO2 een lastig onderwerp te zijn bij het maken van beleid. Het is moeilijk om zicht te krijgen waar je op kunt sturen. Aan welke knoppen kan je draaien? En hoe bepaal je eigenlijk hoeveel uitstoot er is?

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Goudappel deze website ontwikkeld. In het dashboard kunt u de gevoeligheden voor type verschuivingen in de Modal Split (de verdeling van vervoerswijzen) testen en beoordelen. Aan welke knop kunt u het beste draaien? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u meer mensen op de fiets weet te krijgen? Per gebied is de uitkomst weer anders, omdat elk gebied ook anders is. Het dashboard is letterlijk bedoeld om zicht te krijgen op waar in uw gebied de meeste CO2 wordt uitgestoten, en te zien welke maatregelen welk effect hebben.

Methodiek

Op deze website presenteren we de resultaten van de door Goudappel ontwikkelde Modal-Splitmethode. Dit is op basis van de data van Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) en Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON).

De Modal-Splitmethode gaat uit van alle verplaatsingen die een herkomst of bestemming in het gebied zelf hebben, van zowel inwoners als bezoekers. Van de verplaatsingen van of naar buiten het gebied wordt de helft toegerekend aan het betreffende gebied. De bron van de verplaatstingsdata is het OViN en het MON. Op de website van het CBS kunt u hierover meer informatie vinden.

Op basis van de data hebben we de Modal Split (de verdeling van de verschillende modaliteiten) voor alle gebiedsgebonden verplaatsingen bekeken en opgesplitst naar afstandsklassen. De resultaten zijn een stapeling van de jaren 2004 t/m 2017.

We passen in deze tool niet de meest recente verplaatsingsdata toe, omdat:

  • De verkeerssituatie gedurende de coronapandemie een trendbreuk is geweest en geen representatief beeld geeft.
  • OViN in 2017 is gestopt en over is gegaan in ODiN. Deze datasets hebben we niet gestapeld, gezien de veranderingen in methodiek. ​

Op basis van het aantal voertuigkilometers hebben we aan deze verplaatsingen een emissiefactor per modaliteit gehangen. Dit betreft recente data; de emissiefactoren zijn uit 2022 en afkomstig uit de lijst Co2Emissiefactoren.nl

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • De tank-to-wheel-uitstoot van CO2. We nemen dus geen uitstoot mee voor de elektriciteit die nodig is om elektrische auto’s of e-bikes aan te drijven, net zo min als we uitstoot toekennen aan de productie en distributie van brandstof.
  • Voor de modaliteit “auto als passagier” rekenen we geen uitstoot, omdat de auto mogelijk dubbel in de registratie komt als we zowel de bestuurder als passagier uitstoot toekennen. ​
  • De e-bike is onderdeel van de fiets in de Modal-Splitverdelingen.

Contact

Erik Timmermans Data-expert
Erik Timmermans
+31 (0)6 21 66 75 16
etimmermans@goudappel.nl